Lean fyrir sérfræðinga

Lean námskeið sérstaklega sniðið að sérfræðingum

Átta daga námskeið fyrir einstaklinga sem vilja afla sér ítarlegrar þekkingar á notkun straumlínustjórnunar í fyrirtæki og stofnanir.

Námskeiðið er hugsað sérstaklega fyrir sérfræðinga sem eru að taka virkan þátt í innleiðingu á Lean eða eru að undirbúa slíka vegferð. Námsefni námskeiðisins er í senn umfangsmikið og fjölbreytt.

Leiðbeinendur á námskeiðinu hafa áralanga reynslu af stjórnun lean innleiðinga og sterkan faglegan bakgrunn.

Námið er vottað af SME (Society of Manufacturing Engineers) og gefst nemendum kostur á að ljúka náminu með prófi Lean Bronze Certification sem gefur rétt til þess að skila inn verkefnum til vottunar. Prófið er ekki hluti af námskeiðinu heldur valkostur sem og sérstakt undirbúningsnámskeið fyrir prófið.

Vekjum sérstaka athygli á því að á vorönn 2018 fá þátttakendur námskeiðisins 50% afslátt af vinnustofunni Lean Simulation með Michael Balle sem haldin er 26. febrúar á Akureyri  28. febrúar  í Reykjavík.

„Þátttakendur þurfa að sýna hæfni til að setja sig inn mikið efni á skömmum tíma þar sem námskeiðið er bæði krefjandi og umfangsmikið“

Megin áhersla þessa námskeiðs eru stöðugar umbætur og hvernig hefja megi innleiðingu þeirrar hugsunar. Stöðugar umbætur (j. kaizen) eru því lang fyrirferðamesta aðferðin á námskeiðinu og önnur tól og aðferðir eru minna til umfjöllunar.

Kennsluformið er fjölbreytt og leiðbeinendur blanda saman ólíkum aðferðum til þess að tryggja að þátttakendur fái mismunandi sjónarhorn á viðfangsefnið. Dæmi um kennsluaðferðir eru; fyrirlestrarformið, samtal og umræður, lestur bóka, verkefnavinna í tímum, verkefnavinna í heimavinnu, myndbönd, leikir, myndbandagerð o.fl.

Námskeiðinu fylgir mikil vinna sem felst m.a. í lestri fjögurra bóka um lean og verkefna inn í fyrirtækjum þátttakenda þar sem lean aðferðir eru prófaðar. Allir þátttakendur gera eining myndbönd um þau umbótaverkefni sem þeir vinna. Hópar sem myndaðir eru innan námskeiðsins vinna saman milli tíma bæði að verkefnum og lestur lean bókanna.

Þetta námskeið er eina leiðin á Íslandi fyrir fólk til að setja sig af alvöru inn í hugmyndaheim lean aðferðanna. Námskeiðið hefur verið kennt í yfir fjögur ár og u.þ.b. 150 nemendur úr íslenskum framleiðslu- og þjónustufyrirtækjum sem og opinberum fyrirtækjum og stofnunum hafa notað það til þess að opna hug sinn og finna leiðir til að innleiða þessa hugsun.

Leiðbeinendur hafa áralanga reynslu af innleiðingu lean aðferða í stærri og minni fyrirtæki og hafa öll hjálpað fjölmörgum fyrirtækjum af stað í hina endalausu vegferð stöðugra umbóta.

Nánar um teymið hér fyrir neðan. 

Fyrir hverja?
 • Sérfræðinga sem leiða lean innleiðingar
 • Sérfræðinga sem vilja auka þekkingu og færni
 • Byrjendur sem vilja verða sérfræðingar
 • Lean brjálæðinga
Námskeiðslotur
 • Lean og hefðbundnar stjórnunaraðferðir
 • Sóun og virðissköpun
 • Stöðugar umbætur (kaizen)
 • Sýnileg stjórnun (töflustjórnun)
 • Þristar (A3)
 • 5S hugsunin
 • Flæði og kortlagning virðisstrauma
 • Innleiðing og lean stjórnandinn
Skráning
Ávinningur?
 • Góð almenn þekking á lean
 • Aðgreining lean frá hefðbundnum aðferðum
 • Innsýn í mismunandi aðferðir til að innleiða lean 
 • Ítarleg þekking á hugtakinu stöðugar umbætur
 • Innsýn í kerfislegt samhengi TPS
 • 50% afsláttur á Lean Simulation
Kostnaður
 • Námskeiðið kostar 435.000kr.
 • Athygli er vakin á því að flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn.
Staðsetning og tími

Akureyri á vorönn, kennt frá kl. 9:00-17:00.

 • Dagur 1 – 5. febrúar
 • Dagur 2 – 19. febrúar
 • Dagur 3-4 – 6-7. mars   (í Reykjavík)
 • Dagur 5 – 19. mars
 • Dagur 6 – 9. apríl
 • Dagur 7 – 23. apríl
 • Dagur 8 – 15. maí